Tilkomstteknikk

Bergen Tilkomst Teknikk As

Tilkomsteknikk

 
Hva er tilkomstteknikk? Tilkomstteknikk er taubaserte metoder utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner.
 
I senere år er tilkomstteknikk i økende omfang benyttet også innen landbasert industri. Dette er noe vi i Bergen Tilkomst Teknikk AS har spesialisert oss på.
 
Tilkomstteknikk (også kjent som industriklatring) er metodene som skal til for å kunne utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst. Man bruker gjerne spesielle metoder (som eksempelvis fjellklatring) og utstyr som takler krevende forhold. Tau og klatreteknikk er de viktigste hjelpemidlene for adkomst og sikring av personell.
 
Tilkomstteknikk er en effektiv arbeidsmetode der sikkerheten er godt ivaretatt. I tillegg er dette en kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst, der det vanligvis brukes stillas, lift og lignende. Annet pågående arbeid i området vil heller ikke bli så forstyrret. Man kan redusere kostnadene med opptil 80% sammenlignet med andre metoder, som for eksempel å bygge stillas.

Din partner for arbeid i høyden i HELE Norge!

Arild Dommersnes