Hva er Tilkomstteknikk
Tilkomstteknikk (også kjent som industriklatring) er metodene som skal til for å kunne utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst. Man bruker gjerne spesielle metoder (som eksempelvis fjellklatring) og utstyr som takler krevende forhold. Tau og klatreteknikk er de viktigste hjelpemidlene for adkomst og sikring av personell.

Tilkomstteknikk er en effektiv arbeidsmetode der sikkerheten er godt ivaretatt. I tillegg er dette en kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst, der det vanligvis brukes stillas, lift og lignende. Annet pågående arbeid i området vil heller ikke bli så forstyrret. Man kan redusere kostnadene med opptil 80% sammenlignet med andre metoder, som for eksempel å bygge stillas.
Onshore tjenester
Vi utfører tjenester onshore innen felt som maling, fasadevedlikehold, fasadevask, vinduspuss, takfornying og inspeksjoner m.m.
Offshore tjenester
Vi utfører tjenester onshore innen felt som maling, fasadevedlikehold, fasadevask, vinduspuss, takfornying og inspeksjoner m.m.
Om oss
Vi utfører tjenester onshore innen felt som maling, fasadevedlikehold, fasadevask, vinduspuss, takfornying og inspeksjoner m.m.
Kontakt oss for mer info og tilbud
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk - Org.nr 820 730 402
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk
Org.nr 820 730 402