OFFSHORE TJENESTER
NDT
Vi har NDT inspektører med bred erfaring til inspeksjoner av stål konstruksjon i fra tau og bakke.
Mekanisk
Vi har flere industrimekanikere med fagbrev i bedriften vår.
Les mer ..
Sveising
Vi har flere sertifiserte sveisere i bedriften vår.
Les mer ..
Elektro
Vi har flere elektrikere med fagbrev i bedriften vår.
Les mer ..
Overflate
Vi har flere industri-malere med fagbrev og forskjellige krus i bedriften vår.
Les mer ..
Rigging
De fleste i bedriften vår innehar rigger sertifikat og har erfaring fra større prosjekter.
Les mer ..
Stillas
Vi har personell med fagbrev innen stillas.
Les mer ..
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk - Org.nr 820 730 402
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk
Org.nr 820 730 402