ONSHORE TJENESTER
Fasadevedlikehold
Vedlikehold er viktig for at en bygning ikke skal forfall. Vi utfører derfor vedlikeholdsarbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst. Vi bruker utstyr som håndterer krevende forhold.

Vi har 5 faglærte tømrere som utfører jobb i fra tau. I stedet for dyre stillas kan råtne bord i kledning eller fasadeplater og lignende utføres i fra tau på en kjapp effektiv og rimelig måte.

Vi har lang erfaring med å levere prosjekterte løsninger til våre kunder som spenner fra enkle reparasjoner til komplekst vedlikeholdsarbeid. Vi stiller alltid med personell som har relevant erfaring og utdanning slik at jobben utføres i henhold til kundens krav og ønsker.
Maling
Trenger du å male ditt hus, leilighet eller bygningskompleks?

Vi har lang og bred erfaring i maleryrket. Vi bruker kun miljøgodkjente produkter med lang og god holdbarhet.
Les mer ..
FAsadevask
Vi gjør din bygning skinnende ren! Som følge av mye sur nedbør, vil de som bor på Vestlandet ofte være mer utsatt for grønske, eksos, alger o.l som setter seg godt på fasaden til bygninger.

Les mer ..
Vinduspuss
Vi utfører vindusvask og puss i alle omgivelser – fra bakkenivå til steder med krevende tilkomst. Ved bruk av tilkomstteknikk når vi alle vinduer, selv der man ikke trodde det var mulig.
Les mer ..
Takfornying
Taket ditt blir hver dag utsatt for slitasje. Som følge av mye sur nedbør, vil de som bor på Vestlandet ofte være mer utsatt for alger og mose som setter seg godt på takstein.
Les mer ..
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk - Org.nr 820 730 402
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk
Org.nr 820 730 402