ONSHORE TJENESTER
Broer - Inspeksjon/vedlikehold
Vi utfører arbeid og tester på broer for bl.a. Mesta og Statens Veivesen
Maling
Trenger du å male ditt hus, leilighet eller bygningskompleks?

Vi har lang og bred erfaring i maleryrket. Vi bruker kun miljøgodkjente produkter med lang og god holdbarhet.
Les mer ..
FAsadevask
Vi gjør din bygning skinnende ren! Som følge av mye sur nedbør, vil de som bor på Vestlandet ofte være mer utsatt for grønske, eksos, alger o.l som setter seg godt på fasaden til bygninger.

Les mer ..
Vinduspuss
Vi utfører vindusvask og puss i alle omgivelser – fra bakkenivå til steder med krevende tilkomst. Ved bruk av tilkomstteknikk når vi alle vinduer, selv der man ikke trodde det var mulig.
Les mer ..
Takfornying
Taket ditt blir hver dag utsatt for slitasje. Som følge av mye sur nedbør, vil de som bor på Vestlandet ofte være mer utsatt for alger og mose som setter seg godt på takstein.
Les mer ..
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk - Org.nr 820 730 402
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk
Org.nr 820 730 402