BERGEN Tilkomstteknikk
Tilkomstteknikk (også kjent som industriklatring) er metodene som skal til for å kunne utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst. Man bruker gjerne spesielle metoder (som eksempelvis fjellklatring) og utstyr som takler krevende forhold. Tau og klatreteknikk er de viktigste hjelpemidlene for adkomst og sikring av personell.

Tilkomstteknikk er en effektiv arbeidsmetode der sikkerheten er godt ivaretatt. I tillegg er dette en kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst, der det vanligvis brukes stillas, lift og lignende. Annet pågående arbeid i området vil heller ikke bli så forstyrret. Man kan redusere kostnadene med opptil 80% sammenlignet med andre metoder, som for eksempel å bygge stillas.
Onshore tjenester
Skal du utføre arbeid i høyden, vil arbeid i tau være den raskeste og mest effektive løsningen. Opptil 80% kostnadsreduksjon i forhold til stillas, og meget tidsbesparende.

Vi kommer til over alt, og velger den mest effektive arbeidsmetodikken for ethvert oppdrag. Alle våre ansatte er kurset og sertifisert etter gjeldende standarder. Vi kan hjelpe til på enkeltoppdrag, ivareta det faste vedlikeholdet, eller foreta utvendig renhold på bygninger. Er dere del av borettslag, gårdseier, eller eier privat bolig? Vi utfører også typiske vaktmestertjenester. Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere.
Offshore tjenester
Vi har allsidig personell til utreise offshore. Se våre tjenester under. Vi skreddersyr arbeidslag med ulik kompetanse, for å dekke flere behov ved offshore oppdrag. Alle våre medarbeidere er sertifisert etter NS 9600 standard.
Om oss
Håndverkere i tau
Bergen Tilkomstteknikk AS driver primært med maling, fasadevask, vindusskift, inspeksjoner, montering, rigging, isfjerning og alt annet som måtte dukke opp hvor det er vanskelig tilkomst. Ved å sette sammen egne team med riktig fagkompetanse til hvert oppdrag, bidrar vi til å holde effektiviteten oppe og kostnadene nede for våre kunder. Alle våre medarbeidere er sertifisert etter NS 9600.

Vi tar oppdrag i hele Norge!

Med lang erfaring kan vi vise til tidligere arbeid og gode referanser. Fokuset vårt er kvalitet og service og vi utfører alle typer tilkomstteknikk.

Vi tar både store og små oppdrag – for private, bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Vi garanterer høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid.
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk - Org.nr 820 730 402
© 2023 - Bergen Tilkomstteknikk
Org.nr 820 730 402